expo

in preparation

DEELS : Artproject More info later. Sept. 2021

Kunstenlab More info later. Dec.21-Feb. 22

expo

Kunstenlab De Staat van ( groupexpo ) June 09 -July 20

ACEC Hoe Is Het NU (group) July-Aug 2021

Gallery Espace Enny 3 April 3 untill May 9 2021

ACEC Somewhere Now Duo with Monique Kwist. Nov 20 – Jan 21

Studio Life 21 / photo (40×30 cm) / Kunstenlab / De staat van

Assembly10 / ACEC / Somewhere Now

Assembly ES 3 / gallery Espace Enny