atelier 0 / museum EICAS

Atelier 0

Ronald de Ceuster maakt installaties met materialen die voorhanden zijn en die veelal eerder door hem zijn gebruikt. In telkens wisselende composities onderzoekt hij de mogelijkheden van deze materialen en laat de schoonheid van de dingen zelf zien, hoe weinig waarde zij ook lijken te hebben. Tegelijkertijd vormen de dingen in samenhang tot elkaar een beeld die mogelijke betekenissen kunnen oproepen. Het gaat er de Ceuster juist om deze mogelijkheden zichtbaar te maken, liever dan het tonen van een vaststaand definitief beeld. Om de dynamiek van zijn werk te benadrukken kan het publiek op gezette tijden samen met de kunstenaar aan de installatie doorwerken. Het is ook een gelegenheid om met elkaar te spreken over kunst, het maakproces en natuurlijk over de Nul beweging. De data voor de gesprekken zijn te vinden op: museum eicas