about

Over mijn werk

Niets staat op zichzelf, alles verhoudt zich tot elkaar en alles doet er toe.
Zo ook staan mijn werken niet op zichzelf. De installaties en assemblages die ik maak voegen zich naar de ruimte en mijn lichaam in de (video)performances en foto’s voegen zich naar hun gecreĆ«erde omgeving. En daarbij hecht ik er belang aan dat alles er toe doet.
Het restmateriaal kan van net zo’n groot belang zijn als het materiaal. De ruimte kan net zo van belang zijn als de installatie. De omgeving net zo belangrijk als het lichaam. Het gaat mij daarbij ook niet om het maken van een absoluut of evident beeld maar om de poging het maken en het gemaakte te laten samenvallen en het mentale te verenigen met het materiĆ«le. Het is het steeds opnieuw beginnen.
Het is het steeds opnieuw vatten van het moment dat ik centraal stel in mijn werk.
Afstand versus betrokkenheid en aanwezigheid versus afwezigheid zijn thema’s in mijn werk die hieruit voortkomen.

Bij de tentoonstelling SOMEWWHERE NOW (01-21) hebben Monique Kwist en ik een publicatie uitgebrachtmet recent werk en teksten over onze ontmoetingen.
De publicatie (35 pag. B5 formaat) is voor 10,00 euro incl.verzendkosten
te bestellen via info@ronalddeceuster.nl

Hoe is het nu, Expo Bart
Tekst van Merel van Nieuwenhof over UNFURL, EXPO BART

About my work

Nothing stands alone, everything is related and everything matters.
So too, my works are not self-contained.
The installations and assemblies I create conform to the space and my body in the (video) performances,and photographs conform to their created surroundings.
And I ensure that everything matters.
The residual material can be just as important as the material.
The space can be just as important as the installation.The surroundings can be just as important as the body.
For me it is not about making an absolute or self-evident image, but about attempting to let the process of making and the made itself coincide; the mental and the material in coalescence.
It is a matter of perpetually starting over,
to continuously recapture the moment of focus in my work.
Distance versus engagement and presence versus absence are themes in my work that arise from this.

Borrowed Spaces

Borrowed Spaces has been an informal initiative of me since 2011. At irregular times, if the opportunity presents itself, I organizes projects and exhibitions in borrowed spaces 
for artists he invites for this.

180 gradencoach

Met mij als gecertificeerd kunstenaarcoach kun je op een speelse wijze onderzoeken hoe je creatiever om kunt gaan met je werkleven en de keuzes die jij hierin maakt.