index

 

 


 

 

RONALD DE CEUSTER

 
Naast mijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar
werk ik sinds 2004 als docent; verbonden aan 
de Opleiding Docent Theater Artez, Hoge school voor de Kunsten. 
Ik richt mij hier vnl. op het begeleiden van studenten 
bij hun studieloopbaan en artistieke maakprocessen.
In de begeleiding staat het geven van feedback centraal.

Sinds 2008 houd ik bezig met het coachen van ondernemers 
in het midden- en kleinbedrijf.
Als kunstenaarcoach begeleid ik ondernemers in het hernieuwd,
vrij en open kijken naar de onderneming om tot concrete resultaten
te komen op het gebied van veranderingen
in de bedrijfsvoering.
Dit gebeurt aan de hand van een door de ondernemer gestelde vraag.
Het kunnen vragen zijn die betrekking hebben op een eventuele uitbreiding,
over beeldvorming, over conceptontwikkeling, over aanbod van diensten etc.
Uitgangspunt is om binnen 5 sessies van 1,5 uur 
tot het gewenste resultaat te komen.
Deze sessies zullen plaats vinden op het bedrijf.
Een van de sessies zal echter op een andere locatie plaatsvinden,
bedoeld als een letterlijk en figuurlijk uitstapje.  
Tijdens het coachingstraject zet ik mijn expertise 
op het gebied van creatieve processen in.
Deze expertise heb ik opgebouwd in mijn kunstenaarschap 
en in het kunstonderwijs.
Afhankelijk van de te verwachte efficiëntie zal ik naast het gesprek 
zowel beeldende als theatrale communicatievormen hanteren.
Mijn benadering is direct, scherp en analytisch
op basis van empathie en betrokkenheid.
Als kunstenaarcoach ben ik gecertificeerd 
door de Hogeschool voor Kunsten Utrecht en Kunstenlab. 
Ik sta ingeschreven in het Register Kunstenaarcoach
voor het Bedrijfsleven van het HKU-lectoraat.

Neem gerust contact met mij op als je geïnteresseerd bent 
of vragen hebt, ook als je geen ondernemer bent 
en bijvoorbeeld feedback wil op je (creatieve) werkprocessen.
Verschillende trajecten zijn mogelijk.

info@ronalddeceuster.nl

06 284 96 133

 

 

 

 

Ronald is in staat om buiten kaders te denken. Alles wat vanzelfsprekend lijkt te zijn en wat daarmee blokkades met zich meebrengt om verder te komen, weet hij uit te dagen. De creativiteit die hierbij vrij komt laat nieuwe mogelijkheden bovenkomen. Voor mijn bedrijf, Leijdraad Coaching & Consulting, bracht dit verrassende idee├źn die ik met creativiteit en vertrouwen uitwerk.

Cisca van der Leij

http://leijdraad.nl

 

verbeelding tijdlijn /stappenplan

 

Ronald heeft met zijn scherpe blik en creativiteit gezorgd voor helderheid in mijn bedrijf. Het is goed om te zien hoe ik mijn creativiteit voor het runnen van KunstGoud kan inzetten, zodat de creativiteit niet alleen in het product blijft zitten.Een kunstenaarscoach zoals Ronald kan van grote toegevoegde waarde zijn voor het MKB, om inzichten te krijgen en eens anders naar het bedrijf te kijken.

Jeanette Knigge

http://www.kunstgoud.nl