return Ronald de Ceuster
hhhbccbbb hhbbnn n vvvv vhbbh h hhhvh cccnvn

return, in progress

verbijzondering van een grafheuvel nabij Drie, in opdracht van Staatsbosbeheer

Taxussen,boom van treurnis

Taxus baccata was al voor de oude Grieken en Romeinen een boom waar je respect voor moest hebben. Een taxustak diende vaak als toverstaf waarmee je mensen in steen kon veranderen of verlossen. Vanwege het donkere groen van zijn zachte naalden was de taxus voor de Grieken een boom van treurnis. Geen wonder dat hij vaak op kerkhoven aangeplant werd. Taxus was de boom van de onderwereld door zijn donker voorkomen. Taxustakken werden bij begrafenissen als krans gedragen. De furies (mythologische wraakgodinnen) droegen fakkels van taxushout.


Het beeld bestaande uit een haag taxussen die de grafheuvel omsluit is nog in wording. De haag is in Oktober 2008 geplant en zal nog dicht moeten groeien en op hoogte moeten komen.

De haag omsluit niet alleen de grafheuvel maar sluit ook het pad af dat de grafheuvel doorkruist De bovenkant van de haag zal waterpas gesnoeid worden. Door de hoogteverschillen in het landschap zal aan de ene zijde van de grafheuvel de beschouwer tegen een muur van taxussen aanlopen (2m hoog) en aan de tegenoverliggende zijde zal de beschouwer over de haag (1m hoog) de grafheuvel kunnen waarnemen.