index

 

 
            RONALD DE CEUSTER            

                                                                            

                                                        AT THE POINT OF FALLING APART

 
            PERFORMANCES  ///////   OBJECTEN  //////  ARCHIEF   //////  INSTALLATIES 

Ronald de Ceuster

Postadres

van Suchtelenstraat 52

7203DG Zutphen

 

Atelier

van Hetenstraat 59

7415TT

Deventer 0628496133

info@ronalddeceuster.nl

Download hier mijn C.V.

 

 

 

 

 

 

Galerie Bart

Binnenkort start ik met een project bij galerie Bart in Nijmegen dat tot 9 juni 2019 zal duren.
Ik zal er een installatie maken en in deze installatie zullen in de weekenden performances plaatsmaken.
De installatie zal te zien zijn in combinatie met een soundtrack van Diederik de Ceuster.


8 feb t/m 10 april 2019 /// 2 vitrine-installaties
in opdracht van toART /ROZET, Arnhem     
"Beeldend kunstenaar Ronald de Ceuster (Breda 1960) werkt al jaren lang met purfoam. 
Met dit materiaal maakt hij ruimtelijke installaties. 
Pur oftewel polyurethaan is zijn tekenmateriaal waarmee hij (tentoonstelling)ruimtes beeldend verkent en vult. 
De laatste tijd concentreert de Ceuster zich in zijn werk meer op het materiaal zelf. 
De breekbaarheid en de fragiliteit van het materiaal sluit aan bij zijn wens om beelden te maken 
die tekens van verval en kwetsbaarheid lijken te zijn en die tegelijkertijd een gevoel van speelsheid, 
lichtheid en vrijheid geven.
Voor de werken in de vitrines bij ROZET wil de Ceuster gebruik maken van de verkleuring
die bij het materiaal optreedt onder invloed van UV-straling. 
Hiervoor gaat hij gebruik maken van restmateriaal van eerder werk. 
Als de purfoam maar lang genoeg in aanraking komt met UV- licht zal het langzaam maar zeker opgaan in het niets."    
   
   

Tekst over mijn werk

Een nieuw en verbredend element in mijn oeuvre van de afgelopen jaren is het maken
van theaterperformances geweest. 
TURNING, STILL en FIXATION zijn allen uitgevoerd in tentoonstellingsruimtes
als Kunstenlab in Deventer, EXPOPLU in Nijmegen en CBK Amsterdam.
Met deze theaterperformances heb ik mijn achtergrond als theatermaker willen integreren 
in mijn beeldend kunstenaarschap. Het bleek onder andere een belangrijke factor 
in mijn werk te zijn omdat deze voorstellingen gespeeld werden in installaties van purfoam. 
Deze installaties gingen, net als mijn vorige installaties, een dialoog aan met de betreffende ruimte. 
Werd eerst de hoedanigheid van de ruimtelijke tekening bepaald door de ruimte, nu is het andersom.
Er is meer ruimte voor intuïtie, vrijheid van handelen en componeren ontstaan
en ik heb mij meer gericht op de mogelijkheden die het materiaal purfoam mij geeft. 
Dit heeft bij de installatie FIXATION geresulteerd in het gebruik van dunne platte vlakken purfoam 
die door scheuring organisch van vorm werden. Het spontaan scheuren van het materiaal, 
het kapot laten gaan van het materiaal tijdens het maakproces is gaandeweg eerder een techniek geworden
dan dat het een last is. 
Bij het omgaan met het materiaal, tegenwoordig haast uitsluitend purfoam, 
zoek ik alsmaar de grens op van wat het materiaal kan hebben. 
Het is een verlangen naar beelden te maken die fragiel zijn, die kwetsbaar zijn, die op uiteenvallen staan. 
Zwaar en licht tegelijkertijd. Ernstig en speels tegelijkertijd.
De objecten die ik maak en die onder andere te zien zijn geweest bij galerie Agnes Raben in Vorden
en galerie de Natris in Nijmegen zijn residu’s of misschien beter gezegd stolsels van dat wat is overgebleven. 
Materiaal dat op de grond terecht is gekomen is de laatste tijd vaker aanleiding gebleken tot nieuwe objecten 
dan de overtreksels van foto’s waarop afbeeldingen stonden van ruimtes.
Met name bij de objecten wil ik het spel blijven spelen tussen wat is en wat niet is. 
Ook bij de objecten ben ik geïnteresseerd in het futiele. De terloopsheid. 
Juist in dit spectrum, weg van objecten die zich als dingen, als kunstvoorwerpen, tonen ligt de vitaliteit die ik zoek.
Zoals de objecten veelal voortkomen uit het werken aan installaties, zo zijn de (video)performances
die o.a. getoond zijn bij Studio Omstand in Arnhem en galerie Plan-d in Düsseldorf voortgekomen 
uit het werken aan de theaterperformances. 
De performances laten eenvoudige handelingen zien zoals bijvoorbeeld in STILL#1 
waarbij ik langzaam van staan naar liggen ga. 
Het verbindende element tussen de installaties, de objecten en de theater-en videoperformances is de betekenisgeving 
die bij mij altijd in het gebied van de al genoemde kwetsbaarheid zit. 
Deze kwetsbaarheid vat ik zowel letterlijk als figuurlijk op. 
De waarde die ik hecht aan kwetsbaarheid, breekbaarheid en fragiliteit heeft een persoonlijke 
en een meer algemene connotatie. Het heeft voor mij betrekking op het proces van maken 
en op het eindproduct zelf. Zover er tenminste werkelijk te spreken is van een definitief eindproduct. 
Het materiaal in installaties hangt uit, het volume van purfoam neemt binnen enkele weken af 
en natuurlijk breekt er soms iets af, wordt één object twee. 
Het is de beweeglijkheid die mij eigen is, het is de heroverweging die ik van algemeen belang acht. 
Het is het aftasten van grenzen en ruimte die ik van algemeen belang acht, het is de vrijheid van handelen 
die ik vind in het werken met toeval, met het werken in het nu, het moment zelf waarbij de handeling centraal staat.
Het is de adem van vrijheid die ik mijn werk wil meegeven.
     
Het is voor mij het belang van de kracht die kwetsbaarheid kan geven. 
Het gaat mij niet alleen om de veerkracht die het geeft maar het gaat mij ook om de kracht van esthetische werking.
Deze inzichten hebben de afgelopen periode kunnen uitkristalliseren en vragen om verder onderzoek.
Het inbrengen van performances in mijn oeuvre heeft ervoor gezorgd dat mijn werk een directere relatie 
aan kan gaan met de beschouwer, het publiek. Dit heeft te maken met het feit dat de performances live te zien zijn 
en interdisciplinair van karakter zijn door mede gebruik te maken van muziek en beweging. 
Bij FIXATION in het CBK Amsterdam, waarbij de performance gekoppeld was aan een tentoonstelling, 
kon het publiek door de installatie lopen, ruimte vullend als deze was. 
Hierdoor was ook bij de installatie sprake van een directere beleving van het werk. 
Een ingeslagen weg die ik wil doorzetten. 


Ik zie het proces en product als een eenheid. “ Niet het beeld is belangrijk, maar de gevoeligheid voor het maken
van het werk”, zegt Richard Tuttle (Uitgave Stedelijk Museum, 18-01 - 04-03 1979).
Bij mijn werk is het maakproces zichtbaar in het eindproduct en dat vind ik belangrijk.
     
Ronald de Ceuster

Januari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 

 

 

 

ARCHIEF